TES 測試器/記錄器系列

酸鹼度測試器

電磁波測試器

高頻電磁波測試計

高斯表(電磁波測試器)

絕緣測試器

TES-1380

TES-1390/1391/1392

TES-92

TES-1393

TES-1600

絕緣測試器

RS232絕緣測試器

迴路阻抗/預期短路電流測試器

數位漏電斷路器測試器

列表圖形記錄器

TES-1601

TES-1602

TES-1800

TES-1900

TES-30

電池測試器(RS-232)

電池測試器(RS-232)

網路纜線測試器

網路纜線測試器

太陽能功率表

TES-32A

TES-33

TES-45

TES-46

TES-1333

溫度記錄器

溫度記錄器

太陽能電池分析儀

粒子計數器 

空氣品質監測器

TES-3660

PROVA-69

PROVA 200

TES-5110

TES-5321/5322